De Gezonde School

 

’t Wad is gezond

 

Kindcentrum ‘t Wad heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat ons Kindcentrum voldoet aan de kwaliteitscriteria die door deskundigen zijn opgesteld. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

We zorgen voor een veilige omgeving, actieve en gezonde leerlingen én we hebben aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat dit allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten sport en bewegen, gezonde voeding en welbevinden.
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.