Gebiedsteam Harlingen

 
 

 

Mijn naam is Hedser van der Meulen. Vanaf oktober ben ik vanuit het gebiedsteam Harlingen contactpersoon bij ‘t Wad geworden. Voorheen was dit Aleida de Jong een collega van mij. In verband met de vele taken die Aleida had, heb ik deze taak van haar overgenomen. Voor de onderbouw en voorschool zal zij zeker nog betrokken blijven bij ‘t Wad, aangezien mijn ervaring minder groot is bij het jongere kind.

Ik ben 35 jaar en ben een fanatiek volleyballer, getrouwd en heb twee fantastische kinderen, een zoon van vier jaar oud en een dochter van een jaar oud.

 

 

Sinds maart 2016 ben ik verbonden aan het gebiedsteam Jeugd Harlingen. Hiervoor heb ik acht jaar gewerkt bij Jeugdhulp Friesland, eerst als pedagogisch medewerker op een behandelgroep 10-14 jaar in Menaldum en de laatste jaren als ambulant gezinstherapeut. Als ambulant werker kwam ik bij gezinnen thuis om hen te ondersteunen in hun thuissituatie. De opvoedproblematiek was vaak complex.

Mijn expertise zit met name op opvoedkundige vragen, gezin- en systeemproblematiek, voorlichting seksualiteit en intimiteit, verbeteren schoolgang vanuit de thuissituatie, samenwerking met betrokken instanties, middelengebruik en kinderen met gescheiden ouders. Samen met ouders, kind en school onderzoeken wat zij denken wat nodig is.

Op de even weken heb ik op woensdagmiddag van 13:00-15:00 spreekuur op ‘t Wad, waar iedereen vrijblijvend langs kan komen om zijn of haar vragen en eventueel zorgen te kunnen bespreken. Ouders, kinderen, maar ook leerkrachten kunnen langs komen. Het kan bij een eenmalig gesprek of advies blijven, maar mogelijk is er meer nodig. Dit zal altijd in samenspraak gaan met ouders. Zij zijn ten alle tijden de belangrijkste personen in het leven van hun kinderen.

 

h.vandermeulen@gebiedsteamharlingen.nl
 
 
 
 

Beste ouders,

 Ik ben Aleida de Jong. Ik ben sinds september 2014 werkzaam bij het jeugdteam van Harlingen.Vanuit het jeugdteam ben ik, samen met Hedser van der Meulen, verbonden aan kindcentrum 't Wad. Mijn deskundigheid ligt bij de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen (0-7 jaar) Voorbeelden van vragen aan mij kunnen gaan over; opvoeding, zorgen over de ontwikkeling van jullie kind en vragen over gedrag  van jullie kind.  Ik zal wekelijks aanwezig zijn op de voorschool, de kinderopvang of op groep 1 en 2, bij de brengmomenten van jullie kinderen. Het rooster is bekend bij de leerkracht en zal in 't Wadnieuws staan.

Iedereen (ouders, grootouders, leerkrachten, leidsters) kan een beroep op mij doen. Jullie mogen mij aanspreken als ik op 't Wad ben, maar jullie mogen ook contact met mij opnemen via de mail of de telefoon. Ik zal steeds wisselend aanwezig zijn in de verschillende groepen. Daarnaast ben ik te bereiken via de mail

a.dejong@gebiedsteamharlingen.nl en telefonisch op 06-32273052