Kinderopvang

Een integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen  de hele dag, leren, spelen en zich dus ontwikkelen. Dit betekent dat de kinderen zowel voor- als na schooltijd op  ’t Wad terecht kunnen. Ook in de vakanties zijn wij geopend. Onze openingstijden zijn van 7:15 – 18:30

 

De opvang wordt verzorgd door Stichting Kinderopvang Friesland. Deze professionele organisatie heeft VVE (vroegschoolse voorschoolse educatie)gecertificeerd personeel.

 

Talentontwikkeling speelt een belangrijke rol. Om hier concreet vorm aan te geven zijn er toparrangementen ontwikkeld. Deze zijn niet alleen beschikbaar voor de leerlingen van de opvang, maar voor alle leerlingen op school die mee willen doen op het gebied van kunst, cultuur en sport. Plezier en ontwikkeling van het kind staan centraal. Onderzoek, ontdekking, creativiteit en eigenheid worden gestimuleerd.

 

De activiteiten van het Toparrangement worden gedurende het jaar in vijf blokken van acht weken aangeboden. Voorafgaand aan ieder activiteitenblok wordt het aanbod in de groepen kenbaar gemaakt, zodat kinderen in de gelegenheid worden gesteld om te bepalen of ze wel of niet deelnemen. Jaarlijks wordt er een nieuw programma gemaakt.

 

Voor meer informatie verwijzen we u naar http://www.kinderopvangfriesland.nl

Ook zijn op school folders aanwezig waarin u meer kunt lezen over de organisatie, de prijzen van kinderopvang en voorschools onderwijs en hoe u uw kind kunt opgeven. Ook ontvangt u regelmatig informatie via de mail over het aanbod. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met bovengenoemde stichting via telefoonnummer: 0517 – 380680

 

Pedagogisch medewerkers Kinderopvang

Sonja van Miltenburg

Marijke Schippers

Marja Volbeda

 

Buitenschoolse opvang

Jolanda Rijken