Kinderopvang

Kinderopvang en BSO 't Wad

Een integraal kindcentrum maakt verbinding tussen onderwijs en opvang. Kinderen tussen 0 en 12 jaar kunnen  de hele dag, leren, spelen en zich dus ontwikkelen. Dit betekent dat de kinderen zowel voor- als na schooltijd op  ’t Wad terecht kunnen. Ook in de vakanties zijn wij geopend. Onze openingstijden zijn van 7:15 – 18:30

 

De kinderopvang en buitenschoolse opvang op IKC ’t Wad worden tevens verzorgd door Kinderwoud Kinderopvang. Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. 

 

Vanuit de kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing daagt Kinderwoud elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Elk kind wordt GEZien en mag zijn wie het is. 

Het gevarieerde aanbod leeftijdsgerichte activiteiten is gebaseerd op het ‘spinmodel’, waarin alle ontwikkelingsgebieden van het kind aan bod komen; het stimuleren van de grove en fijne motoriek, ruimte voor fantasie, het ontwikkelen van sociale contacten en vaardigheden (samen delen, rekening houden met elkaar), het experimenteren met materiaal, ontwikkelen van de taal- en cognitieve ontwikkeling. Daarnaast kan met een gevarieerd aanbod makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat  een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Kinderwoud maakt van ‘Elke dag een mooie dag!

 

Aanbod op IKC ‘t Wad

  • Kinderdagopvang: voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Buitenschoolse opvang: voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Kinderopvang 
Voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar verzorgt Kinderwoud de kinderopvang op IKC’t Wad. Hier ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Kinderwoud daagt elk kind uit om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de voorschool.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op de kinderopvang wordt gewerkt met het VVE programma Piramide. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

 

Kinderen die de buitenschoolse opvang op ‘t Wad bezoeken, krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden binnen de talentgebieden Fit & Fun, Uitvinden & Ontdekken, Koken & bakken, Muziek, Theater & Kunst, Natuur & Avontuur en tot slot Chillen & Spelen. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjeste spelen.

 

Wilt u uw kind aanmelden voor kinderopvang op buitenschoolse opvang ’t Wad? 
Dat kan via het aanmeldformulier op de website van Kinderwoud: https://www.kinderwoud.nl/aanmeldformulier-kdv-bso-gob

 

 

Openingstijden
Kinderopvang
Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur (verlengde opvang vanaf 7 uur tot 18.30 uur)

 

Buitenschoolse opvang
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur ( verlengd vanaf 7 uur)
NSO: Maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur (verlengd tot 18.30 uur)

Voor zowel de kinderopvang, voorschool als de buitenschoolse opvang geldt dat op deze dagen verlengde opvang ook tot de mogelijkheden behoort.

 

U kunt kijken of u recht heeft op kinderopvangtoeslag op www.belastingdienst.nl

 

 

Vragen en contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wijzingen? 

Neem dan contact op met de afdeling Plaatsing & Planning van Kinderwoud. 

 

T: (0513) 610 825

E: planning@kinderwoud.nl

I: www.kinderwoud.nl