Ontwikkeling 2016/2017

  • Doorgaande lijn IKC Voorschool/basisschool/kinderopvang
  • Verankeren van ingezette ontwikkelingen
  • Profilering
  • Invoering van de (digitale) rekenmethode Pluspunt 3 in groep 8
  • Werken met tablets
  • Woordenschat onderwijs
  • Taal/spelling methode
  • Aardrijkskunde methode
  • Teamscholing:handelings- en opbrengstgericht werken, modelen bij begrijpend lezen, rekenen in een talige context, ouderbetrokkenheid bij pesten
  • Uitbreiden van de groepsplannen