Ontwikkeling 2017/2018

  • Doorgaande lijn IKC Voorschool/basisschool/kinderopvang
  • Verankeren van ingezette ontwikkelingen
  • Profilering
  • Implementatie van het expliciete directe instructiemodel
  • Taal/spelling methode
  • Aardrijkskunde methode
  • Gezonde school vignet 'welbevinden' behalen
  • Verder vormgeven Passend Onderwijs
  • Teamscholing:leren analyseren, handelings- en opbrengstgericht werken,  werken met tablets, werken in kwaliteitsteams