Ontwikkeling 2018/2019

  • Doorgaande lijn  integraal kindcentrum Voorschool/basisschool/kinderopvang
  • Inrichting schoolplein
  • Schoolplan 2019 - 2023 ontwikkelen
  • Inzet nieuwe leesmethode in groep 3
  • Inzet nieuwe aardrijkskunde methode in groep 3 t/m 8
  • Aanscherpen expliciete directe instructiemodel
  • Verder vormgeven Passend Onderwijs
  • Teamscholing:leren analyseren, handelings- en opbrengstgericht werken,  werken met tablets, werken in kwaliteitsteams