Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit 8 bestuursleden. Zij hebben in principe zitting voor een periode van 2 jaar. De oudervereniging vervult een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. 

Voor dit schooljaar bestaat de oudervereniging uit: Henny Dijkstra ( team), Janet Smale (voorzitter), Janet Jaspers, Miranda van der Hoek, Menno Koornstra ( penningmeester), Natscha Swytink,Celia van Lijnschoten, Tineke van der Wal, Noelle Retzlaff en Gerda Boonstra.