Schooltijden en pauze

Schooltijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Een kwartier voor het gaan van de eerste bel, houden de leerkrachten toezicht op het plein. De schooldeuren gaan om 8:20 open. De kleuters kunnen dan naar binnen worden gebracht.Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 3 tot aan de  herfstvakantie. (mits zij door ouders worden begeleid). De leerlingen van groep 3(na de herfstvakantie)  4 en 5 maken buiten een rij en worden door de leerkracht opgehaald. Groep 7 en 8 gaan bij de eerste bel van 8:25 uur naar binnen. Als om 8:25 de bel gaat, is het tijd om afscheid van het kind te nemen. Bij het gaan van de tweede bel om 8:30, willen de leerkrachten graag met de lessen beginnen. Voor de ouders is dan het moment aangebroken om het lokaal te verlaten.

Bij slechte weersomstandigheden kunnen alle leerlingen vanaf 8.20 naar binnen.